Danh mục: Istanbul

Hiển thị tất cả 6 kết quả

 • Thông số kỹ thuật của thảm trải sàn Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul B04:

  Chất liệu: Sợi tổng hợp, cắt lõm 3D

  Kích thước (cm): 60*90, 160*220, 200*290, 240*330, 280*370

  Khối lượng sợi: 2850 kg/m2

  Mật độ của sợi: 700,000 điểm /m2

  Chiều cao của sợi: 13 mm

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Đọc tiếp
 • Thông số kỹ thuật của thảm trải sàn Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul B05:

  Chất liệu: Sợi tổng hợp, cắt lõm 3D

  Kích thước (cm): 60*90, 160*220, 200*290, 240*330, 280*370

  Khối lượng sợi: 2850 kg/m2

  Mật độ của sợi: 700,000 điểm /m2

  Chiều cao của sợi: 13 mm

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Đọc tiếp
 • Thông số kỹ thuật của thảm trải sàn Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul B06:

  Chất liệu: Sợi tổng hợp, cắt lõm 3D

  Kích thước (cm): 60*90, 160*220, 200*290, 240*330, 280*370

  Khối lượng sợi: 2850 kg/m2

  Mật độ của sợi: 700,000 điểm /m2

  Chiều cao của sợi: 13 mm

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Đọc tiếp
 • Thông số kỹ thuật của thảm trải sàn Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul B03:

  Chất liệu: Sợi tổng hợp, cắt lõm 3D

  Kích thước (cm): 60*90, 160*220, 200*290, 240*330, 280*370

  Khối lượng sợi: 2850 kg/m2

  Mật độ của sợi: 700,000 điểm /m2

  Chiều cao của sợi: 13 mm

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Đọc tiếp
 • Thông số kỹ thuật của thảm trải sàn Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul B02:

  Chất liệu: Sợi tổng hợp, cắt lõm 3D

  Kích thước (cm): 60*90, 160*220, 200*290, 240*330, 280*370

  Khối lượng sợi: 2850 kg/m2

  Mật độ của sợi: 700,000 điểm /m2

  Chiều cao của sợi: 13 mm

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Đọc tiếp
 • Thông số kỹ thuật của thảm trải sàn Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul B01:

  Chất liệu: Sợi tổng hợp, cắt lõm 3D

  Kích thước (cm): 60*90, 160*220, 200*290, 240*330, 280*370

  Khối lượng sợi: 2850 kg/m2

  Mật độ của sợi: 700,000 điểm /m2

  Chiều cao của sợi: 13 mm

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

  Đọc tiếp