Hiển thị tất cả 6 kết quả

Istanbul

You need to add widgets in Dashboard -> Appearance -> Widgets -> Shop filters widget area

Thảm trải sàn Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul 5241 V

Thông số kỹ thuật của thảm trải sàn Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul B04:

Chất liệu: Sợi tổng hợp, cắt lõm 3D Kích thước (cm): 60*90, 160*220, 200*290, 240*330, 280*370 Khối lượng sợi: 2850 kg/m2 Mật độ của sợi: 700,000 điểm /m2 Chiều cao của sợi: 13 mm Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Thảm trải sàn Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul 5547 B

Thông số kỹ thuật của thảm trải sàn Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul B05:

Chất liệu: Sợi tổng hợp, cắt lõm 3D Kích thước (cm): 60*90, 160*220, 200*290, 240*330, 280*370 Khối lượng sợi: 2850 kg/m2 Mật độ của sợi: 700,000 điểm /m2 Chiều cao của sợi: 13 mm Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Thảm trải sàn Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul 5547 K

Thông số kỹ thuật của thảm trải sàn Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul B06:

Chất liệu: Sợi tổng hợp, cắt lõm 3D Kích thước (cm): 60*90, 160*220, 200*290, 240*330, 280*370 Khối lượng sợi: 2850 kg/m2 Mật độ của sợi: 700,000 điểm /m2 Chiều cao của sợi: 13 mm Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Thảm trải sàn Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul 5566B

Thông số kỹ thuật của thảm trải sàn Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul B03:

Chất liệu: Sợi tổng hợp, cắt lõm 3D Kích thước (cm): 60*90, 160*220, 200*290, 240*330, 280*370 Khối lượng sợi: 2850 kg/m2 Mật độ của sợi: 700,000 điểm /m2 Chiều cao của sợi: 13 mm Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Thảm trải sàn Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul 5566V

Thông số kỹ thuật của thảm trải sàn Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul B02:

Chất liệu: Sợi tổng hợp, cắt lõm 3D Kích thước (cm): 60*90, 160*220, 200*290, 240*330, 280*370 Khối lượng sợi: 2850 kg/m2 Mật độ của sợi: 700,000 điểm /m2 Chiều cao của sợi: 13 mm Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Thảm trải sàn Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul 7014V

Thông số kỹ thuật của thảm trải sàn Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul B01:

Chất liệu: Sợi tổng hợp, cắt lõm 3D Kích thước (cm): 60*90, 160*220, 200*290, 240*330, 280*370 Khối lượng sợi: 2850 kg/m2 Mật độ của sợi: 700,000 điểm /m2 Chiều cao của sợi: 13 mm Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ