Cửa hàng (238)

View as
 • Thảm phòng khách B0001

  Thông số kỹ thuật chi tiết của thảm phòng khách B0001 Mật độ dệt: 352000 points/M2 Collection: Mango Độ dày: 15.00 mm Trọng lượng: 3250 gram/M2 Đế thảm: Polyester/PP Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
 • Thảm phòng khách B0002

  Thông số kỹ thuật chi tiết của thảm phòng khách B0002 Mật độ dệt: 352000 points/M2 Collection: Mango Độ dày: 15.00 mm Trọng lượng: 3250 gram/M2 Đế thảm: Polyester/PP Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
 • Thảm phòng khách B0003

  Thông số kỹ thuật chi tiết của thảm phòng khách B0003 Mật độ dệt: 352000 points/M2 Collection: Mango Độ dày: 15.00 mm Trọng lượng: 3250 gram/M2 Đế thảm: Polyester/PP Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
 • Thảm phòng khách B0004

  Thông số kỹ thuật chi tiết của thảm phòng khách B0004 Mật độ dệt: 352000 points/M2 Collection: Mango Độ dày: 15.00 mm Trọng lượng: 3250 gram/M2 Đế thảm: Polyester/PP Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
 • Thảm phòng khách B0005

  Thông số kỹ thuật chi tiết của thảm phòng khách B0005 Mật độ dệt: 352000 points/M2 Collection: Mango Độ dày: 15.00 mm Trọng lượng: 3250 gram/M2 Đế thảm: Polyester/PP Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
 • Thảm phòng khách B0006

  Thông số kỹ thuật chi tiết của thảm phòng khách B0006 Mật độ dệt: 352000 points/M2 Collection: Mango Độ dày: 15.00 mm Trọng lượng: 3250 gram/M2 Đế thảm: Polyester/PP Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
 • Thảm phòng khách B0007

  Thông số kỹ thuật chi tiết của thảm phòng khách B0007 Mật độ dệt: 352000 points/M2 Collection: Mango Độ dày: 15.00 mm Trọng lượng: 3250 gram/M2 Đế thảm: Polyester/PP Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
 • Thảm phòng khách B0008

  Thông số kỹ thuật chi tiết của thảm phòng khách B0008 Mật độ dệt: 352000 points/M2 Collection: Mango Độ dày: 15.00 mm Trọng lượng: 3250 gram/M2 Đế thảm: Polyester/PP Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
 • Thảm phòng khách B0009

  Thông số kỹ thuật chi tiết của thảm phòng khách B0009

  Mật độ dệt: 352000 points/M2

  Collection: Mango

  Độ dày: 15.00 mm

  Trọng lượng: 3250 gram/M2

  Đế thảm: Polyester/PP

  Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ