XY.com.vn – Thế giới kiến trúc, nội thất và những ngôi nhà đẹp.

HomeXY.com.vn – Thế giới kiến trúc, nội thất và những ngôi nhà đẹp.

[vc_row][vc_column]

Thảm phòng khách B0001

Thông số kỹ thuật chi tiết của thảm phòng khách B0001 Mật độ dệt: 352000 points/M2 Collection: Mango Độ dày: 15.00 mm Trọng lượng: 3250 gram/M2 Đế thảm: Polyester/PP Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Thảm phòng khách B0002

Thông số kỹ thuật chi tiết của thảm phòng khách B0002 Mật độ dệt: 352000 points/M2 Collection: Mango Độ dày: 15.00 mm Trọng lượng: 3250 gram/M2 Đế thảm: Polyester/PP Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Thảm phòng khách B0003

Thông số kỹ thuật chi tiết của thảm phòng khách B0003 Mật độ dệt: 352000 points/M2 Collection: Mango Độ dày: 15.00 mm Trọng lượng: 3250 gram/M2 Đế thảm: Polyester/PP Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Thảm phòng khách B0004

Thông số kỹ thuật chi tiết của thảm phòng khách B0004 Mật độ dệt: 352000 points/M2 Collection: Mango Độ dày: 15.00 mm Trọng lượng: 3250 gram/M2 Đế thảm: Polyester/PP Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Thảm phòng khách B0005

Thông số kỹ thuật chi tiết của thảm phòng khách B0005 Mật độ dệt: 352000 points/M2 Collection: Mango Độ dày: 15.00 mm Trọng lượng: 3250 gram/M2 Đế thảm: Polyester/PP Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Thảm phòng khách B0006

Thông số kỹ thuật chi tiết của thảm phòng khách B0006 Mật độ dệt: 352000 points/M2 Collection: Mango Độ dày: 15.00 mm Trọng lượng: 3250 gram/M2 Đế thảm: Polyester/PP Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Thảm phòng khách B0007

Thông số kỹ thuật chi tiết của thảm phòng khách B0007 Mật độ dệt: 352000 points/M2 Collection: Mango Độ dày: 15.00 mm Trọng lượng: 3250 gram/M2 Đế thảm: Polyester/PP Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Thảm phòng khách B0008

Thông số kỹ thuật chi tiết của thảm phòng khách B0008 Mật độ dệt: 352000 points/M2 Collection: Mango Độ dày: 15.00 mm Trọng lượng: 3250 gram/M2 Đế thảm: Polyester/PP Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Thảm phòng khách B0009

Thông số kỹ thuật chi tiết của thảm phòng khách B0009

Mật độ dệt: 352000 points/M2

Collection: Mango

Độ dày: 15.00 mm

Trọng lượng: 3250 gram/M2

Đế thảm: Polyester/PP

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Thảm phòng khách B0010

Thông số kỹ thuật chi tiết của thảm phòng khách B0010

Mật độ dệt: 352000 points/M2

Collection: Mango

Độ dày: 15.00 mm

Trọng lượng: 3250 gram/M2

Đế thảm: Polyester/PP

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Thảm phòng khách B0011

Thông số kỹ thuật chi tiết của thảm phòng khách B0011

Mật độ dệt: 352000 points/M2

Collection: Mango

Độ dày: 15.00 mm

Trọng lượng: 3250 gram/M2

Đế thảm: Polyester/PP

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Thảm phòng khách B0012

Thông số kỹ thuật chi tiết của thảm phòng khách B0012

Mật độ dệt: 352000 points/M2

Collection: Mango

Độ dày: 15.00 mm

Trọng lượng: 3250 gram/M2

Đế thảm: Polyester/PP

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Thảm phòng khách B0013

Thông số kỹ thuật chi tiết của thảm phòng khách B0013

Mật độ dệt: 352000 points/M2

Collection: Mango

Độ dày: 15.00 mm

Trọng lượng: 3250 gram/M2

Đế thảm: Polyester/PP

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Thảm phòng khách B0014

Thông số kỹ thuật chi tiết của thảm phòng khách B0014

Mật độ dệt: 352000 points/M2

Collection: Mango

Độ dày: 15.00 mm

Trọng lượng: 3250 gram/M2

Đế thảm: Polyester/PP

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Thảm phòng khách B0015

Thông số kỹ thuật chi tiết của thảm phòng khách B0015

Mật độ dệt: 352000 points/M2

Collection: Mango

Độ dày: 15.00 mm

Trọng lượng: 3250 gram/M2

Đế thảm: Polyester/PP

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Thảm phòng khách B0016

Thông số kỹ thuật chi tiết của thảm phòng khách B0016

Mật độ dệt: 352000 points/M2

Collection: Mango

Độ dày: 15.00 mm

Trọng lượng: 3250 gram/M2

Đế thảm: Polyester/PP

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Thảm phòng khách B0017

Thông số kỹ thuật chi tiết của thảm phòng khách B0017

Mật độ dệt: 352000 points/M2

Collection: Mango

Độ dày: 15.00 mm

Trọng lượng: 3250 gram/M2

Đế thảm: Polyester/PP

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Thảm phòng khách B0018

Thông số kỹ thuật chi tiết của thảm phòng khách B0018

Mật độ dệt: 352000 points/M2

Collection: Mango

Độ dày: 15.00 mm

Trọng lượng: 3250 gram/M2

Đế thảm: Polyester/PP

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Thảm phòng khách B0019

Thông số kỹ thuật chi tiết của thảm phòng khách B0019

Mật độ dệt: 352000 points/M2

Collection: Mango

Độ dày: 15.00 mm

Trọng lượng: 3250 gram/M2

Đế thảm: Polyester/PP

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Thảm phòng khách B0020

Thông số kỹ thuật chi tiết của thảm phòng khách B0020

Mật độ dệt: 352000 points/M2

Collection: Mango

Độ dày: 15.00 mm

Trọng lượng: 3250 gram/M2

Đế thảm: Polyester/PP

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Thảm phòng khách B0021

Thông số kỹ thuật chi tiết của thảm phòng khách B0021

Mật độ dệt: 352000 points/M2

Collection: Mango

Độ dày: 15.00 mm

Trọng lượng: 3250 gram/M2

Đế thảm: Polyester/PP

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Thảm phòng khách B0022

Thông số kỹ thuật chi tiết của thảm phòng khách B0022 Mật độ dệt: 352000 points/M2 Collection: Mango Độ dày: 15.00 mm Trọng lượng: 3250 gram/M2 Đế thảm: Polyester/PP Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Thảm phòng khách B0023

Thông số kỹ thuật chi tiết của thảm phòng khách B0023 Mật độ dệt: 352000 points/M2 Collection: Mango Độ dày: 15.00 mm Trọng lượng: 3250 gram/M2 Đế thảm: Polyester/PP Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Thảm phòng khách B0024

Thông số kỹ thuật chi tiết của thảm phòng khách B0024 Mật độ dệt: 352000 points/M2 Collection: Mango Độ dày: 15.00 mm Trọng lượng: 3250 gram/M2 Đế thảm: Polyester/PP Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
[/vc_column][/vc_row]